GLAMI Audiences iz perspektive korisnika

Kako vam GLAMI Audiences ide u prilog kada je riječ o korisnicima? Saznajte više u nastavku

Kako to funkcionira za korisnika?

Zamislite korisnicu koja se zove Anita.

 

Korak 1: Anita je zainteresirana za jaknu koju je pronašla u vašoj trgovini. Čak gleda i njegov detalj, ali ga ne kupuje (još). 🔎

Korak 2: Tijekom njezinog sljedećeg posjeta GLAMI-ju, isti proizvod prikazan je na vrhu relevantne stranice kategorije. Uredno! 😍

Korak 3: Vjerojatnost da Anita kupi izloženu jaknu koju je ranije pogledala puno je veća - zahvaljujući GLAMI Audiences. ✅