GLAMI_CPC

Z uporabo tega elementa lahko licitirate za povečano vidljivost določenega izdelka. Če raje licitirate na celotne kategorije lahko to storite preko vaše administracijske sekcije.

  • Sistem sprejme vrednoto samo v primeru, da je višja kot osnoven CPC.
  • Vnešena enota je vedno enakomerno povišana glede na nastavitve v vaši administracijski CPC sekciji.
  • Uporabite absolutne vrednote brez valute.
  • Uporabite pike ali pa vejice za ločitev absolutnih vrednot. Pravilno vnešena vrednota je "3.5" ali "3,5".
Primer:
<GLAMI_CPC>0.0475</GLAMI_CPC>