GLAMI Audiences - kontrola funkčnosti

Kontrola funkčnosti 

Zkontrolujte si, že máte GLAMI PiXel správně implementovaný:

  1. Podívejte se na Statistiky v záložce "GLAMI PiXel" ve vaší administraci. 
    Ve statistikách můžete vidět, o kolika událostech (eventech) jste nám v daný den přes GLAMI Pixel zaslali informace. Pokud je v některém sloupci 0, buďto v ten den k události nedošlo, nebo je PiXel špatně na dané stránce e-shopu chybně implementovaný.
  2. Zkontrolujte kolonku "% spárované ITEM_ID s item_ids z ViewContent"
    Tak si můžete ověřit, jaká část položek je napárovaná na vaše produkty z XML feedu. 

    Pokud vidíte ve sloupci ViewContent nějaké události, ale 0% ITEM IDs je napárovaných, znamená to pravděpodobně, že nezasíláte totožná IDs jako v XML feedu a produkty tedy nelze pomocí Audiences propagovat.

  3. Pokud máte 100% ITEM IDs spárovaných, je to ideální a všechny produkty, které přes GLAMI inzerujete, jsou pro Audiences připraveny. Pokud je napárovaných ITEM IDs více nežli 0, ale méně než 100%, může to značit, že je někde v implementaci chyba, nebo také to, že v XML feedu zasíláte méně produktů, než na e-shopu prodáváte.