Czym są licytacje (bidding) i jak licytować, aby zwiększyć ruch?

Bidding to zwiększenie domyślnej stawki CPC w celu uzyskania lepszej widoczności, a tym samym większej liczby zamówień. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak to działa.

Dlaczego polecamy licytacje?

Licytacje umożliwiają przeniesienie produktów na wyższe pozycje w naszym katalogu. Oznacza to, że produkty te będą widoczne dla większej liczby użytkowników katalogu, a Ty otrzymasz więcej zamówień niż wcześniej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy monitorowanie statystyk przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie stopniowe zwiększanie stawek. 

💡 Zacznij od produktów lub kategorii z najlepszymi wynikami, ponieważ najprawdopodobniej to z nimi odniesiesz największy sukces.

Proces licytacji:

  1. Pierwszym zadaniem sklepu jest określenie docelowego COS.
  2. Następnie należy ocenić, gdzie warto składać oferty. Jeśli zdefiniowany COS kategorii wynosi 30%, obecny CPC wynosi 0,05 USD, a obecny COS wynosi 10%, jest to kategoria, w której można znacznie zwiększyć stawkę kliknięcia (100% lub więcej).
  3. Rezultatem jest większy ruch w tej kategorii i więcej zamówień. Przy wyższej stawce za kliknięcie, COS również wzrośnie.

💡Jeśli COS jest nadal poniżej targetu, możesz jeszcze bardziej zwiększyć stawkę CPC, aby zmaksymalizować przychody przy zachowaniu rozsądnej marży.

Opcje licytacji:

  1. Zwiększenie ustawień CPC w panelu administracyjnym 
  2. Użycie elementu GLAMI_CPC w feedzie 

Ustawienia licytacji:

Można zwiększyć stawki w całej kategorii (podkategorii) w panelu administracyjnym w ustawieniach CPC, zwiększając procentowo stawki CPC i wskazując kategorię. Poniżej można zobaczyć, jak to wygląda w panelu administracyjnym. 


W przypadku konkretnych produktów trzeba dodać parametr GLAMI CPC do feeda, używając liczb bezwzględnych. Ta metoda pomoże w optymalizacji na poziomie produktu i poprawi pozycję najpopularniejszych produktów (bestsellerów). W feedzie należy prowadzić stawkę CPC dla komputerów stacjonarnych, a dla urządzeń mobilnych stawka jest automatycznie przeliczana na podstawie proporcjonalnego przyrostu, który można znaleźć w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia CPC.

Ważne informacje:

  • Jeśli stawka zostaje zwiększona procentowo na daną kategorię w panelu administracyjnym, a także zostaje określony parametr GLAMI_CPC, najwyższa obliczona wartość jest naliczana jako ostateczna stawka CPC.
  • Zwiększanie stawek jest możliwe tylko powyżej domyślnej stawki CPC.
  • CPC dla urządzeń mobilnych jest automatycznie przeliczane na podstawie różnicy we współczynnikach konwersji między urządzeniami mobilnymi a komputerami stacjonarnymi.
  • Wartości Feed CPC będzie używana tylko wtedy, gdy są wyższe niż podstawowe stawki CPC dla tej kategorii.

💡 Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z ustawieniami CPC w GLAMI.