Jak implementovat GLAMI Pixel v Google Tag Manageru (GTM)?

Návod ukazuje, jak implementovat GLAMI Pixel prostřednostncím GTM ve čtyřech základních krocích. Proces implementace vyžaduje vyplnění údajů, jako je API klíč, kód země a hodnota souhlasu se soubory cookie pro každou ze čtyř událostí.

Přidejte GLAMI Pixel šablonu do svého Workspace

Nejprve přidejte šablonu GLAMI Pixel do svého Workspace. Najdete ji v galerii komunitních šablon:

GLAMI Pixel trackuje čtyři typy událostí:

PageView

Volá se na každé stránce

ViewContent

Volá se pokaždé, když si zákazník prohlédne seznam produktů (stránka kategorie) nebo jeden produkt (stránka produktu)

AddToCart

Volá se pokaždé, když zákazník přidá položku do košíku

Transaction

Volá se po dokončení objednávky

 • Chcete-li vytvořit nový tag (značku), přejděte do sekce "Tags" (Značky) ve svém Správci značek a klikněte na "New" (Nový).
 • Každý Tag (Značka) obsahuje dvě části - Tag Configuration, který říká, co má dělat, a Trigger, který říká, kdy to má udělat.

GLAMI Pixel - PageView (událost 1/4)

První tag pojmenujte „GLAMI Pixel - PageView“ a jako druh tagu vyberte „GLAMI pixel“.
Je potřeba vyplnit čtyři informace:

 • API klíč - Ten najdete ve své GLAMI administraci. Klikněte na sekci "GLAMI Pixel" a poté se přesuňte na záložku implementace.
 • Kód země (Country code)  - Jedná se o dvoupísmenný kód, který identifikuje zemi. Můžete jej najít jako alfa-2 kód na této webové stránce: https://www.iban.com/country-codes.
  Příklady: Česko -> CZ, Itálie -> IT, Rumunsko -> RO
 • Hodnota souhlasu se soubory cookie (Cookie consent value) - Proměnná obsahující souhlas se soubory cookie.
 • Typ trackování (Track type) - Vyberte, který ze čtyř typů událostí to bude.

Dále musíte vybrat trigger. Pro tento tag můžete použít jedno z výchozích pravidel s názvem "Všechny stránky". Tím zajistíte, že Pixel bude aktivní na každé stránce.

GLAMI Pixel - ViewContent (událost 2/4)

Druhý Tag pojmenujte “GLAMI Pixel - ViewContent” a jako druh tagu vyberte “GLAMI piXel”.
Je potřeba vyplnit čtyři informace:

 • API klíč - Ten najdete ve své GLAMI administraci. Klikněte na sekci "GLAMI Pixel" a poté se přesuňte na záložku implementace.
 • Kód země (Country code)  - Jedná se o dvoupísmenný kód, který identifikuje zemi. Můžete jej najít jako alfa-2 kód na této webové stránce: https://www.iban.com/country-codes.
  Příklady: Česko -> CZ, Itálie -> IT, Rumunsko -> RO
 • Hodnota souhlasu se soubory cookie (Cookie consent value) - Proměnná obsahující souhlas se soubory cookie.
 • Typ trackování (Track type) - Vyberte, který ze čtyř typů událostí to bude.

Existují dvě proměnné specifické pro tento Tag:

 • Typ obsahu (Content type) - Vyberte, zda je obsahem stránky konkrétní produkt nebo kategorie.
 • ID Produktu (Product IDs) - ITEM_ID prohlíženého produktu. Ujistěte se, že jsou ID stejná jako ve feedu produktů.

Pro pokračování, musíte do tohoto Tagu přidat Trigger.

 1. Zvolte typ “Zobrazení stránky – okno načteno” / "Page View - Window Loaded".
 2. Vyberte "Některé události s načtením okna" / "Some Window Loaded Events".
 3. Zvolte "URL stránky" a "obsahuje".

Poslední část se bude lišit v závislosti na vašem webu. Mělo by to být něco, co se objeví v adrese URL stránky s potvrzením objednávky. Zde jsou nějaké příklady:

Upozorňujeme, že přesné Triggery a Data Layer Variable Names zobrazené ve videu jsou pouze příklady a měly by být přizpůsobeny vašemu webu.

GLAMI Pixel - AddToCart (událost 3/4)

Třetí Tag pojmenujte “GLAMI Pixel - AddToCart” a jako druh tagu vyberte “GLAMI piXel”.
Je potřeba vyplnit čtyři informace:

 • API klíč - Ten najdete ve své GLAMI administraci. Klikněte na sekci "GLAMI Pixel" a poté se přesuňte na záložku implementace.
 • Kód země (Country code)  - Jedná se o dvoupísmenný kód, který identifikuje zemi. Můžete jej najít jako alfa-2 kód na této webové stránce: https://www.iban.com/country-codes.
  Příklady: Česko -> CZ, Itálie -> IT, Rumunsko -> RO
 • Hodnota souhlasu se soubory cookie (Cookie consent value) - Proměnná obsahující souhlas se soubory cookie.
 • Typ trackování (Track type) - Vyberte, který ze čtyř typů událostí to bude.

Existují čtyři proměnné specifické pro tento Tag:

 • Produkt IDs - ITEM_ID přidaného produktu.
 • Názvy Produktů (Product names) - Název přidaného produktu.
 • Cena produktu (Product price) - Cena přidaného produktu.
 • Měna ceny produktu (Product price currency) - Měna ceny přidaného produktu.

Protože zobrazení košíku je často volitelné a uživatelé mohou přejít přímo k pokladně, měl by se tento Tag spustit, když uživatel přidá produkt do košíku.

Toho zle docílit pomocí Triggeru: Klik – Všechny prvky / “Click - All Elements”.

Upozorňujeme, že přesné Triggery a Data Layer Variable Names zobrazené ve videu jsou pouze příklady a měly by být přizpůsobeny vašemu webu.

GLAMI Pixel - Transaction (událost 4/4)

Čtvrtý Tag pojmenujte “GLAMI Pixel - Transaction” a jako druh tagu vyberte “GLAMI piXel”.
Je potřeba vyplnit čtyři informace:

 • API klíč - Ten najdete ve své GLAMI administraci. Klikněte na sekci "GLAMI Pixel" a poté se přesuňte na záložku implementace.
 • Kód země (Country code)  - Jedná se o dvoupísmenný kód, který identifikuje zemi. Můžete jej najít jako alfa-2 kód na této webové stránce: https://www.iban.com/country-codes.
  Příklady: Česko -> CZ, Itálie -> IT, Rumunsko -> RO
 • Hodnota souhlasu se soubory cookie (Cookie consent value) - Proměnná obsahující souhlas se soubory cookie.
 • Typ trackování (Track type) - Vyberte, který ze čtyř typů událostí to bude.

Existuje pět proměnných specifických pro tento Tag:

 • ID Transakce - Číslo používané k identifikaci transakce.
 • Hodnota objednávky (Order value) - Celková hodnota transakce.
 • Měna objednávky (Order currency) -Měna hodnoty objednávky.
 • Názvy produktů (Product names) - Názvy všech zakoupených položek.
 • ID Produktů - ITEM_ID všech zakoupených položek. Ujistěte se, že jsou ID stejná jako ve Feedu produktů.

Trigger může být podobný jako pro událost ViewContent.

 1. Zvolte typ “Zobrazení stránky – okno načteno”/"Page View - Window Loaded".
 2. Vyberte "Některé události s načtením okna" / "Some Window Loaded Events".
 3. Zvolte "URL stránky" a "obsahuje".

Poslední část se bude lišit v závislosti na vašem webu. Mělo by to být něco, co se objeví v adrese URL stránky s potvrzením objednávky. Zde jsou nějaké příklady:

Upozorňujeme, že přesné Triggery a Data Layer Variable Names zobrazené ve videu jsou pouze příklady a měly by být přizpůsobeny vašemu webu.

Gratulujeme! 🎉

GLAMI Pixel je nyní implementován. Nezapomeňte svůj "kontejner" publikovat.

Doporučujeme vyzkoušet v režimu náhledu.


Jak zkontrolovat implementaci?

Pro povolení náhledu a debugovacího v aktuálním Workspace:

 1. Klikněte na Náhled v pravém horním rohu vašeho Workspace.
 2. Zadejte adresu URL svého webu.
 3. Některé weby nebo stránky mohou být poškozeny dalším debug parametrem přidaným do adresy URL. Pokud ano, můžete to zrušit zaškrtnutím možnosti "Zahrnout debug signál do adresy URL".
 4. Klikněte na Připojit. Váš web se otevře v novém okně a vpravo dole se zobrazí Připojeno.
 5. Kliknutím zpět na kartu Tag Assistant a kliknutím na Pokračovat otevřete debug rozhraní.

Horní navigační panel obsahuje možnosti přístupu k informacím o Značkách (Tags), Proměnných a Datových vrstvách a levý navigační panel Souhrn zobrazuje seznam událostí.

 • Tags / Značky: Kliknutím na položku Tags / Značky zobrazíte, které značky se spustili a které ne. Kliknutím na značku zobrazíte vlastnosti značky a související pravidla. Když je událost vybrána v levém sloupci, na kartě Tagy se zobrazí stav značek pro danou událost.
 • Variables / Promenné: Záložka Proměnné zobrazí podrobné informace o proměnných ve vybrané události, včetně typu proměnné, typu vrácených dat a vyřešené hodnoty. Výběrem události v levém navigačním panelu zobrazíte stav proměnných v době spuštění události.
 • Data Layer / Datová vrstva: Na kartě Datová vrstva se zobrazí přesná zpráva, jak byla odeslána do datové vrstvy pro vybranou událost, a jak datová vrstva vypadá po dokončení transakce zprávy. Výběrem události v levém navigačním panelu zobrazíte stav datové vrstvy v době spuštění události.

FAQ

Jak vytvořit novou proměnnou?

Pro tento příklad vytvoříme proměnnou ID transakce. Nejprve přejděte na stránku „Proměnná“ ve Správci značek a klikněte na „Nová“. Můžete ji pojmenovat „Transaction ID“ a zvolit typ „Proměnná datové vrstvy“. Do pole Název proměnné datové vrstvy musíte napsat cestu k těmto datům, například: "ecommerce.transaction_id"

Jak zkontrolovat název proměnné datové vrstvy?

Otevřete režim náhledu a ladění ve Správci značek a vyberte kartu Datová vrstva. Zde uvidíte informace, které byly vloženy do datové vrstvy. Další informace najdete v článku podpory Google, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://support.google.com/tagmanager/answer/6107056

Jak vytvořit proměnnou GTM z pole dataLayer? / Jak poslat více ID v jedné proměnné?

ID produktů lze rozdělit do dvou proměnných.

První se bude nazývat „transactionProducts“ s typem „Proměnná datové vrstvy“. V poli Název proměnné datové vrstvy vyberte všechny produkty, například: ecommerce.items

Druhý se bude jmenovat „transactionProductsIds“ s typem „Custom JavaScript“. Tím se otevře nové textové pole, do kterého můžete vložit následující kód:

function () { return .map(function(a) {return a.id;}); }

V tagu „GLAMI Pixel - Transaction“ můžete připojit druhou proměnnou „transactionProductsIds“.

Musím implementovat všechny značky/události?

Ne. Avšak důrazně doporučujeme implementovat všechny značky, protože každá z nich nám poskytuje cenné informace, které nám umožňují lépe optimalizovat kampaně a přinášet vám tak skvělý výkon. Pro základní funkce Pixelu jsou povinné pouze události PageView a Transaction.

Musím všechny proměnné připojit k událostem?

Ne. Důrazně doporučujeme odesílat všechny proměnné, protože nám to umožňuje lépe optimalizovat kampaně a podávat skvělý výkon.

Proč potřebuji souhlas se soubory cookie?

Parametr souhlasu umožňuje zúčastněným obchodům upravit chování GLAMI Pixel na základě souhlasu uživatelů s používáním cookies. Pokud souhlas existuje (hodnota 1) nebo není nastaven parametr souhlas, GLAMI zpracovává údaje v plném rozsahu. V případě neexistence souhlasu (hodnota 0) budou údaje zpracovávány anonymně, bez použití údajů o konkrétním uživateli.

GLAMI Pixel je klíčový pro optimální fungování vašeho e-shopu na GLAMI. Nově proto podporuje parametr Consent, kterým partnerský e-shop poskytuje GLAMI informaci, zda uživatel vyjádřil souhlas s vytvářením analytických cookies.