Πως ορίζεται η τιμή του CPC;

Το κόστος του κλικ του GLAMI είναι δυναμικό. Αυτό μας επιτρέπει να φέρνουμε περισσότερο και ποιοτικό traffic στις κατηγορίες που αποδίδουν καλά.

Το CPC στο GLAMI διαφέρει για κάθε προϊόν και εξαρτάται από: την αξία του προϊόντος, τη συσκευή πλοήγησης του χρήστη και την απόδοση πωλήσεων της κάθε υποκατηγορίας προϊόντος.

Το δυναμικό κόστος σημαίνει ότι το σύστημα του GLAMI προσαρμόζει αυτόματα το CPC προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανά υπο-κατηγορία. Αυτό γίνεται ώστε η χρέωση του κλικ να αντιπροσωπεύει καλύτερα τη ζήτηση που υπάρχει, το κατά πόσο αποδίδουν πωλήσεις για τα eshops τα κλικ του GLAMI, αλλά και για να συνυπολογίζονται τα πραγματικά δεδομένα στην αγορά.

Παράδειγμα διαβάθμισης του CPC ανά τιμολογιακή κατηγορία και συσκευή:

💡Παράδειγμα εξέλιξης του δυναμικού κόστους κλικ:
Τα καλοκαιρινά φορέματα θα έχουν υψηλότερο CPC κατά την καλοκαιρινή περίοδο ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί ποιοτικότερο traffic - εφόσον και οι πωλήσεις είναι υψηλότερες από άλλες περιόδους. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικό κατάλογο των τιμών μέσα στο διαχειριστικό σας, στη σελίδα Ρύθμιση CPC.