Kolika je cijena CPC-a?

CPC cijena na GLAMI-u razlikuje se ovisno o razini cijena proizvoda. Nudimo dinamički CPC koji nam omogućuje stvaranje velike količine kvalitetnog prometa za svaku kategoriju.

CPC cijena na GLAMI nije fiksna. Odražava sezonske promjene, tržišne uvjete, kao i cijenu proizvoda. Ova fleksibilnost pomaže GLAMI-u da pruži najkvalitetniji promet u najvećim količinama za prave proizvode.

 

CPC prema razini cijena


Uveli smo diferencirane CPC cijene za proizvode s različitim razinama cijena. Jeftiniji proizvodi imat će nižu CPC cijenu, a skuplji proizvodi višu CPC cijenu. To rezultira sličnim razinama COS-a, bez obzira na cijene proizvoda, dovodeći veći promet do proizvoda s dobrim rezultatima i ograničavajući one s visokim COS-om.