CPC fiyatı nedir?

GLAMI'deki CPC fiyatı, ürün fiyat seviyesine göre farklılık gösterir. İyi performans gösteren her kategoriye yüksek hacimlerde kaliteli trafik sunmamızı sağlayan dinamik CPC fiyatlandırmamız bulunmaktadır.

GLAMI'deki CPC fiyatı sabit değildir. Mevsimsel değişikliklerine, piyasa koşullarına ve ürün fiyatına göre değişiklik gösterir. Bu sayade, doğru ürünler için en yüksek hacimlerde en kaliteli trafik sağlanır.

1. Ürün fiyatına göre CPC
Farklı fiyat seviyelerine göre CPC fiyatlandırması bulunmaktadır. Daha ucuz ürünler daha düşük CPC fiyatına ve daha pahalı ürünlerin daha yüksek CPC fiyatına sahiptir. Bu, ürünlerin fiyatlarına bakılmaksızın benzer COS (satış maliyetine) seviyeleri ile sonuçlanır. İyi performans gösteren ürünlere daha fazla trafik sağlar ve yüksek COS'a sahip olanları sınırlandırır.

Screen Shot 2021-05-17 at 14.35.51

2. Dinamik CPC

Sistemimiz, dönemsel değişikliklere, teklif verme özelliğine ve diğer pazar koşullarına göre her kategori için taban CPC fiyatlarını otomatik olarak belirler. Amaç, iyi performans gösteren her kategoriye yüksek hacimlerde kaliteli trafik sağlamaktır.

💡 Örneğin:

Yazlık elbesiler, satış maliyetini istenilen seviyede tutarken daha da fazla trafik elde etmek için yaz döneminde yüksek CPC'ye sahip olurlar.

Güncel CPC fiyatlandırmasına her zaman yönetim panelinizden erişebilirsiniz.

Screen Shot 2021-05-17 at 15.07.06

İyi performans gösteren kategorilerde, ürünleriniz için teklif verek daha yüksek görünürlük elde edebilirsiniz. Teklif verme hakkında daha fazla bilgi için "Nasıl teklif verilir?" makalesine bakın.