Έλεγχος σωστής λειτουργίας GLAMI piXel

Μπορείτε να ελέγξετε αν το piXel λειτουργεί ορθώς αφού συνδεθείτε στο διαχειριστικό σας, κι από το μενού GLAMI piXel να επιλέξετε τα Στατιστικά Στοιχεία του eshop σας.

Τι μπορείτε να δείτε σε κάθε στήλη: 

  • Ημερομηνία - την ημερομηνία καταγραφής δεδομένων μέσω GLAMI piXel
  • PageView - Κατά μέσo όρο τον αριθμό των προβολών της σελίδας σας την ημέρα
  • ViewContent (product) - Τον αριθμό προβολής συγκεκριμένων προΪόντων
  • AddToCart - Ο αριθμός των των καταγραφών που οι πελάτες πατούν στο ¨Προσθήκη στο καλάθι¨στο eshop σας
  • Purchase - ο αριθμός των καταγραφών ολοκληρωσης παραγγελιών
  • % paired ITEM_ID with item_ids in GLAMI PiXel - το % αντιστοίχισης των ITEM_ID που δίνονται στο piXel με αυτά που δίνονται στο feed που έχετε ορίσει μέσω του διαχειριστικού σας

Σε περίπτωση που οι στήλες PageView, AddToCart ή Purchase είναι 0, σημαίνει ότι το piXel δεν καταγράφει δεδομένα. Πιθανοί λόγοι είναι: 

  • Δεν υπήρχε traffic στη σελίδα σας τη συγκεκριμένη μέρα
  • Το piXel δεν έχει εγκατασταθεί καλώς στη σελίδα σας. 

Εάν η στήλη % of paired ITEM_ID with item_ids  δείχνει <100%, πιθανοί λόγοι είναι: 

  • Μπορεί να στέλνετε διαφορετικό ITEM_ID μέσω piXel από αυτό που δίνετε στο feed σας και το σύστημα δεν μπορεί να κάνει την αντιστοίχιση. 
  • Δεν δίνετε όλα σας τα προϊόντα μέσω του feed.

Πως να εντοπίσετε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν ασυνδύαστα προΪόντα: 

1. Επιλέξτε τα "Ασυνδύαστα προϊόντα" μέσω του GLAMI piXel> Στατιστικά στοιχεία για το το eshop σας

2. Αντιγράψτε το ITEM_ID

3. Βρείτε το στο κατάστημά σας

4. Αντιγράψτε το όνομα του προϊόντος 

5. Βρείτε το προΪόν αυτό στο GLAMI, σιγουρευτείτε ότι είναι το ίδιο προΪόν

6. Εάν βρήκατε το ίδιο προϊόν, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι δίνετε το ίδιο ITEM_ID στο feed που δίνετε στο GLAMI

7. Εάν το ITEM_ID είναι διαφορετικό, παρακαλώ ενημερώστε το GLAMI feed ώστε να δίνετε τα ίδια ITEM_ID με το GLAMI piXel

8. Εάν δεν βρείτε το προΪόν, πιθανόν να μην το δίνετε στο GLAMI, άρα η αντιστοίχιση δεν μπορεί να γίνει