Как да заредим кредит на GLAMI, да проверим своите фактури и историята си на плащания?

Всичко за зареждането на кредит, проверката на фактури, както и история на плащанията могат да бъдат намерени под секцията "Плащане и фактури".

Как да заредим кредит?

Можете да заредите кредита си в администрацията в раздела "Плащане и фактури". Можете да зареждите кредита еднократно (с кредитна карта или банков превод) или чрез автоматично плащане.

Snímek obrazovky 2023-06-19 v 15.26.43-1

Еднократно зареждане:

  • чрез карта - сумата се добавя на момента във вашата администрация.
  • чрез банков трансфер - може да отнеме няколко дни, за да получим сумата. Моля, обърнете внимание на VS символът, както и на сумата. Трябва да се предоставят коректни данни иначе може да отнеме по-дълго време. Преводите могат да се правят в български лева.

Автоматично плащане:

  • Плащането трябва да е с карта.
  • Плащането може да се извърши не повече от веднъж на 72 часа.
  • Не можете да го настроите да ви таксува под определен бюджет. Системата ви изчислява среднодневния разход и когато кредитът ви е под дневния ви разход за пет дни, ние ви таксуваме.
  • Можете да прекратите автоматичното плащане от "Плащане и фактури" "Допълване на кредит" "Редактирай" или да се свържете с вашия акаунт мениджър.

С автоматичното плащане не трябва постоянно да следите вашия бюджет, тъй като ние ще се погрижим да не оставате без кредит на GLAMI. Това ще ви даде предимство спрямо други магазини, като избегне възможността да паднете в безплатен режим.

💡Имайте предвид, че плащанията се разпределят към merchants, а не към         електронни магазини.

Повече от един ваш магазин на една платформа.

Ако имате повече от един магазин на една наша платформа, например GLAMI.bg, то кредитът ви се зарежда цялостно за вас като търговец и се изразходва между всички ваши магазини. Във фактурите може да видите разходите по магазини. Ако искате някой от магазините ви да не бъдат в платен режим, може да се обърнете към вашия акаунт мениджър. 

Повече от един магазин в различни наши платформи.

Ако имате магазини на няколко наши платформи, например в България, Румъния и Гърция, за да сте в платен режим за всички магазини, трябва да заредите на всяка една платформа по отделно. За всяка една платформа има отделна фактура, отделни разходи и отделни приходи.

💡Ако се нуждаете от промяна на данни за фактуриране, проверете "Как да промените настройките и информацията в акаунта ви."