Kako nadopuniti i provjeriti stanje računa

Sve detalje o povijesti plaćanja, primjerci izdanih računa i naknada možete pronaći u odjeljku "Plaćanja". Molimo pogledajte članak za detaljne upute.

Kako nadoplatiti stanje na računu?

Stanje na računu možete nadoplatiti u administraciji, na kartici "Plaćanja". Kredit možete dodati jednokratno (kreditnom karticom ili bankovnim prijenosom) ili automatskim plaćanjem.

Jednokratno plaćanje

  • Kreditnom karticom – iznos je odmah dodan na račun
  • Bankovni prijenos - kredit će se dodati s dvodnevnim zakašnjenjem (ili više u slučaju vikenda). Prilikom ove uplate obratite pažnju na ispravno popunjavanje varijabilnog simbola i točan iznos, u suprotnom se može dogoditi da uplata ne bude podmirena, a kredit će se knjižiti s odgodom.

Automatska nadoplata računa

  • Uplata se vrši automatski s vaše kartice
  • Nadoplata se događa ako je kreditno stanje pet puta niže od prosječne dnevne potrošnje e-trgovine
  • Plaćanje se vrši jednom dnevno
  • Uplatu možete otkazati u odjeljku Plaćanje - Otkaži plaćanje
S ovom postavkom plaćanja ne morate paziti na stanje računa na GLAMI-u. Samim time izbjegavate situaciju da ostanete bez kredita i izgubite pozicije u katalogu što rezultira smanjenim prometom i konverzijama.

U slučaju da imate više e-trgovina na GLAMI.hr

U slučaju da imate jedan račun s više trgovina na određenom tržištu, iznos kredita podijeljen je na sve račune, a na računu možete vidjeti troškove po trgovini. U odjeljak računa možete dodati detalje računa za sve trgovine.

U slučaju e-trgovine koja surađuje s GLAMI na više tržišta

U slučaju da imate istu e-trgovinu koja je navedena na više GLAMI tržišta (međunarodna trgovina), da biste nadoplatili kredite, morat ćete se prijaviti na administracijsku ploču svakog tržišta i dodati kredit. Za svako GLAMI tržište (državu) postoji zasebno plaćanje i faktura.

Gdje potražiti fakture i povijest plaćanja?

Račune i Povijest plaćanja možete pronaći u odjeljku "Plaćanja" klikom na karticu "Povijest plaćanja" ili "Pojedinosti računa".

💡 Ako trebate promijeniti detalje za izdavanje računa, pogledajte članak Kako promijeniti postavke i podatke na mom profilu.